Skanseny

Russów, Park Etnograficzny w Russowie

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Spichlerz folwarczny z 1800 roku ze wsi Kuźnica Grabowska. Widok zza stawu. Budynek szerokofrontowy z podcieniem. Dach czterospadowy kryty gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska