Skanseny

Pstrążna, Muzeum w Pstrążnej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Adam Smogorzewski

Maszyna do szycia marki SINGER.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska